HORTIKULTURA

 

Riječ hortikultura dobivena je spajanjem latinskih riječi hortus – vrt i colere – uzgajati.
Prvo poznato korištenje riječi hortikultura datira iz 1631. godine kada Peter Lauremberg organizira raspravu pod istim imenom.
Engleski rječnik E. Phillipsa “The New World of English Words” iz 1678. godine bilježi riječ hortikultura u današnjem značenju.
Proizvodnja jestivih biljaka (utilitarna hortikultura) pripada ratarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu dok proizvodnja ukrasnih biljaka (ornamentalna hortikultura) pripada cvjećarstvu i krajobraznoj ili pejsažnoj hortikulturi. Ovi termini nisu međusobno isključivi. Mnoge jestive biljke koriste se kao ukrasne i obratno.
Hortikultura je znanost o uzgoju i njezi flore i faune u vrtu. Obuhvaća brigu o tlu, uzgoj, razmnožavanje, ishranu i oplemenjivanje bilja, proučava biljne bolesti, štetnike i ekologiju vrta. Kao umjetnički i estetski aspekt hortikultura obuhvaća i planiranje i oblikovanje vrta.

Izgradnja, uređenje i održavanje zelenih površina (vrta, okućnice, parka, terase).

Stručni tim agronoma vrtlara vrši:

- sjetvu, sadnju i održavanje bilja,

- redovitu košnju i prozračivanje travnjaka,

- cijepljenje grmlja i drveća,

- sezonsku rezidbu grmlja, drveća, živica, penjačica,

- postavljanje travnog tepiha,

- postavljanje automatskog sustava navodnjavanja bilja,

- zaštitu i prihranu bilja,

- izbor bilja prema prostornim mogućnostima,

- rušenje drveća i krčenje zapuštenih terena,

- postavljanje opločnika i ograda,

- izgradnju kamenjara, jezera, pergola...

Cijena radova formira se kao zbroj utrošenog materijala i provedenih sati rada.

Ponudu za veće radove izrađujemo nakon obilaska terena.