Adaptacija stana, Nova ves

Odabrana varijanta

Plan rušenja

Plan rasvjete

Varijanta 2

Varijanta 3