Adaptacija stana, Ilica

Postojeće stanje

Plan rušenja

Nacrt s pogledima na namještaj

3D prikaz stana

Varijanta 2

Odabrana varijanta 1

Rasvjeta

Perspektiva

Pogled sa terase

Varijanta 3

Odabrana varijanta 2

Grijanje

Kupaonica

Varijanta 1

Varijanta 4